A Wagner Károly Alapítvány


Riedl Gyula vasdiplomás erdőmérnök, az OEE tiszteletbeli tagja, a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár vezetője és őre az Erdészeti Lapok 2004. áprilisi számában jelentette meg tanulmányát az Országos Erdészeti Egyesület Alapítványairól, ami az alábbi linkre kattintva nyitható meg: Letöltés (pdf)

Az Országos Erdészeti Egyesület 1990-ben kezdeményezte a Wagner Károly Alapítvány létrehozását, amit a Fővárosi Bíróság a 8.Pk.62.729/3. számú végzésével, 1990. június 28. napján 353. sorszám alatt vett nyilvántartásba. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000. június 28. napján a 12.Pk.62 729/10. számú végzésével a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté minősítette. Az Alapítvány eredeti célja volt a Budapest, XII. ker. Csillagvölgyi u. 5 7. szám alatti ingatlan, az abban lévő Országos Erdészeti Egyesület könyvtár és az Erdészeti Információs Központ fenntartása, üzemeltetése a könyvtári állomány gyarapításával, technikai eszközök beszerzésével.

A Wagner Károly Alapítvány Alapító okiratát megújították, kuratóriumának, tagjainak összetétele megváltozott, megújult. Ezeket a változásokat, az alapítvány történetét a mellékelt dokumentumokon követhetjük nyomon. A Wagner Károly Alapítvány aktivitása az elmúlt években, a megújulásnak is köszönhetően felerősödött és az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának meghatározó támogatójává vált. A közelmúltban, (2013-2015) az Alapítvány mindösszesen 7.537.000,- forinttal támogatta a Könyvtárat, az abban folyó munkát, a bérleti, valamint biztosítási díjat, az ott található műtárgyak felújítását, restaurálását, keretezését és a könyvtári állomány gyarapodását, továbbá az Erdészettörténeti Közlemények több mint 100 kötetének teljes körű digitalizálását.
A támogatások megoszlása a következő volt: 2013-ban 2.262.000.- Ft, 2014-ben 4.575.000.- Ft, míg 2015-ben 700.000.- Ft.

Ezen támogatások szöveges leírása a következő linken elérhető könyvtári beszámolókban találhatók meg.

Az alábbiakban a Wagner Károly Alapítvánnyal kapcsolatos fontosabb dokumentumok találhatók:

leaf image