Könyvtári beszámolók

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2018. évi beszámolója

Könyvtárunk életében kiemelten fontos események voltak a 2018. év során a következők:

Új Szervezeti és Működési Szabályzat:

Az OEE Elnökségének döntése alapján megújítottuk a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, amit az Elnökség, 7/2018. (03.09.) sz. határozatával, egyhangúan elfogadott. Az új szabályzat az OEE honlapján a könyvtári link alatt olvasható.

A Könyvtári digitalizálás 2. lépcsője:

Az OEE könyvtári digitalizálási program második üteme továbbra is időarányosan zajlik. Az Agrárminisztérium által támogatott pályázat összegének engedélyezett mértékű belső átcsoportosításával további mintegy 6-7000 oldallal növelni tudjuk az adatbázis bővítésére előirányzott mennyiséget. Így összesen 44 ezer oldal + 6-7 ezer oldal, vagyis mintegy 51 ezer oldal digitalizálása és adatbázisba rendezése válik lehetővé a második ütemben. Az előbb jelzett 51 ezer oldal digitalizálása 2018. december 15-ig megtörtént. A következő lépés a PDF formátumok elkészítése és adatbázisba vitele, ami folyamatosan, 2019. január végéig megtörténik. A program végleges befejezésére ezután fennmaradó egy hónapban a tesztelések és a finomítások feladatait is elvégezzük.

Könyvtári revízió (leltár)

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége a leltározást végzők felvetése alapján úgy határozott, hogy az idei évben az archív részleg teljes állományát (könyvek és folyóiratok is) leltározzuk fel. Így 2019-ben megkezdhetjük az újabb kori beszerzések leltározását is. Ennek megfelelően a Könyvtár Archív részlegének teljes leltározása 2018. decemberében befejeződött és a következő eredményt hozta.

Összesen felleltároztunk 4353 könyvet és 2118 folyóiratot, vagyis mindösszesen: 6471 db dokumentumot, amelyeknek volt valamilyen beazonosítható könyvtári jelzetük. Találtunk továbbá mintegy 200 db dokumentumot (köztük igen értékes archív kiadványokat), amelyeken semmilyen egyesületi nyilvántartási számot nem találtunk. Ezek a példányok tehát tovább gyarapítják majd nyilvántartott könyvállományunkat.

Beszámoló a Pártoló Tagi Tanácsnak:

Az év végén a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bakon Gábor tájékoztatta az OEE Pártoló Tagi Tanácsát a könyvtárban folyó munkákról. A leltározási feladatok részleteit Dr. Sárvári János, a digitalizálás eredményeit Nagy László főszerkesztő ismertette. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Pártoló Tanács tagjainak, akik anyagilag is támogatták a Wagner Károly Alapítványt és ezzel könyvtárunk működését!

Az elmúlt év során könyvtárunk az előbbiekben leírt feladatokon túlmenően biztosította folyamatos működését Az Országos Erdészeti Egyesület és a Pártoló Tagi Tanács Elnökének meghívását elfogadva 2018. július 24-én meglátogatta Egyesületünket és annak könyvtárát dr. Nagy István agrárminiszter.

A könyvtárat látogatók száma a tavalyi esztendőben meghaladta a korábbi éveket. Ez jelentős mértékben annak is volt köszönhető, hogy a 2018. évi egyesületi választások során több helyi csoport és szakosztály is a könyvtárban tartotta meg választási rendezvényét, ami lehetőséget nyújtott a könyvtár bemutatására is.

A nem egyesületi látogatók közül még ki kell emelni a Természetjáró Szövetség csoportjának rendezvényét és egy finn és észt erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat tömörítő csoport könyvtári bemutatóját.

A 2018. év több jelentős könyvadományt is jelentett egyesületünk számára. Közülük is külön kell szólnom Dr. Ádámfí Tamás több, mint száz erdészeti-vadászati könyvet tartalmazó adományáról, vagy Holdampf Gyula tagtársunk immáron negyedik nagyszámú dokumentumot tartalmazó ajándékáról. Dr. Varga Szabolcstól válogatott, archív ritkaságokat is tartalmazó könyvcsomagot kaptunk-. Ugron Ákos érdekes minisztériumi iratokkal, ismertetőkkel és könyvalakú dokumentumokkal gazdagította állományunkat. Dr. Szemerédy Miklóstól és Gencsi Zoltántól az általuk írt könyvek szerzői példányait, Berdó József kollégánktól több, mint fél évszázados erdészeti témájú, ritkaságszámba menő gyufacímkéket kaptunk.

Nagyon köszönjük eddigi és leendő adományozóinknak önzetlen segítségüket és kérjük a jövőben is támogassák Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Érdemes még megemlíteni az OEE ALMANACH 2. kötetének megjelentetésre való előkészítését, amelynek során, az ősz folyamán az OEE helyi csoportjaitól és szakosztályaitól kapott anyagokat, kiegészítéseket, módosításokat és javításokat a szövegen átvezettük, annak véglegesítése és nyomdai előkészítése folyamatos. Az OEE Elnöksége a kötet megjelentetését technikai okok (a kiadásra kerülő könyvek munkáinak év végi torlódása) miatt 2019-re tervezi.

Budapest, 2018.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2017. évi beszámolója

Az elmúlt esztendő igen mozgalmas volt könyvtárunk életében. A mindennapi teendőkön túlmenően végbement a számítógépes háttér megteremtése, megindult a digitális erdészeti szakkönyvtár és előkészületeket tettünk a könyvtári revízióra.

A könyvtárat 2017-ben mintegy 200 fő kereste fel. Ugyanakkor olyan neves személyiségek látogattak el hozzánk, mint Áder János köztársasági elnök (április 4-én), Fazekas Sándor miniszter (május 12-én) és Révész Máriusz kormánybiztos (október 6-án).

A látogatói csoportok közül is ki kell emelnünk olyan nem erdész szakmához kötődő társaságokat, mint a Csóri Természetjáró Szakosztály, vagy a BTSSZ Természetvédelmi és Természetismereti Bizottsága és a METEOR Természetbarátok Csoportja. Itt kell megjegyezni, hogy a Társadalmi Erdészeti Szolgálat (TESZ) megalakulására és működésére emlékezve időszakos kiállítást rendeztünk be és nyitottunk meg könyvtárunkban 20017. május 10-én több, mint 50 fő érdeklődő részvételével.

A Könyvtár működéséről négy alkalommal számoltunk be az Erdészeti lapok hasábjain (20016. évi könyvtári beszámoló, könyvtári hírmondó, Holdampf Gyula könyvadománya és beszámoló a könyvtári digitalizálási program megkezdéséről).

A könyvtári állományunk 510 dokumentummal gyarapodott. Ez az átlagot jelentősen meghaladó növekedés elsősorban Feiszt Ottó tagtársunk mintegy 150 könyvet tartalmazó felajánlásának és Holdampf Gyula, könyvtárunk régi mecénásának harmadik, 200 kötetet meghaladó ajándékának köszönhető. Nyirádi Lajos hagyatékából, aki meghatározó személyiség volt könyvtárunk megmentésében, családja felajánlásával további 42 értékes kiadványhoz jutottunk és Dr. Szikra Dezső útján 20 archív szakkönyvet és értékes tárgyi emlékeket tudtunk vásárolni könyvtárunk számára.

Az év közepén, a Wagner Károly Alapítványnak köszönhetően sikerült támogatót találni, mégpedig az EVA MAYR-STIHL Alapítványt, hogy egy nagyteljesítményű, minden igényt kielégítő könyvtári szkennerhez (BOOKEYE 4) jusson az Egyesület Könyvtára. Ehhez csatlakozóan került sor asztali számítógép, monitor és multifunkcionális eszköz beszerzésére is. A többmilliós beruházás az év közepén lezajlott, hálás köszönet a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának! A szkenner megfelelő kihasználására is lehetőség nyílt, hiszen a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával elkezdődött az erdészeti digitális könyvtár kialakításának első lépcsője, közel 30 ezer oldallal, az erdész szakma 19. századi alapműveinek digitalizálásával. Ennek megvalósításához 1 db. laptop és külső winchester beszerzésére is sor került. A projekt folytatására (2. lépcső) pályázatot nyújtottunk be további, mintegy 40 ezer oldal digitalizálására, amelynek elbírálása folyamatban van.

A könyvtári revízió (leltár) előkészítésére a következő feladatokat végeztük el, illetve végzésük folyamatos. A cédula katalógus digitális fotón történő rögzítése és a számítógépes adatbázissal történő összevetése. A könyvtári adatbázis átkonvertálása excel formátumba és alkalmassá tétele a leltározási alapbizonylat szerepének betöltésére. Reményeink szerint a leltárt a könyvalakú dokumentumok vonatkozásában 2018. végére elvégezzük. A későbbiek során, az állománygyarapodás rögzítésének egyszerűsítése érdekében is ezt az adatbázist szeretnénk bővíteni és elérhetővé tenni az olvasóközönség számára is.

Fontos megemlíteni, hogy megújításra kerül könyvtárunk több, mint másfél évtizedes Szervezeti és Működési Szabályzata is.

A nem szorosan könyvtári tevékenységhez, inkább az egyesületi élethez kapcsolódó tevékenységek közül érdemes megemlíteni az OEE Almanach I. kötetének elkészültét, a II. kötete folyamatban van, a Kaán Károly életútját bemutató előadás megtartását a 2017. évi vándorgyűlésen, az egyesületi arcképcsarnok és panteon szerkesztését, bővítését, egykori székházunk mai alaprajzának, hasznos területének, gépészeti leírásának összeállítását, vagy az erdészbálok előzményeiről szóló cikk közreadását.

Beszámolónk végén köszönjük minden kedves tagtársunk és nem tagtársunk segítségét és kérjük támogassák továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2017.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2015. évi beszámolója

Ismét eltelt egy év és az Országos Erdészeti Egyesület könyvtári dokumentumait, statisztikáit lapozgatva azt tapasztaljuk, hogy Egyesületünk szakkönyvtára a 2014. évi kiugróan jó évhez hasonlóan teljesített az elmúlt esztendőben is. Az elért eredményeket a következő rövid beszámolóban szeretnénk számszerűsíteni is.

Könyvtárunk látogatottsága örvendetesen gyarapodott a korábbi évhez képest, hiszen tavaly 323 főt fogadhattunk. Szokásunkhoz híven ebben a létszámban nem szerepeltetjük a rendszeresnek mondható egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát. Ugyanakkor néhány különleges eseményre, látogatói csoportra a korábbi évek hagyományainak megfelelően most is szeretnénk kitérni. Az évet egy nagyon szép Erdészettörténeti Szakosztály ülés keretében megtartott könyvbemutatóval kezdtük, nevezetesen Madas András vasokleveles, Bedő díjas erdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület egykori elnöke, Tiszteletbeli Örökös Elnökének életútját bemutató könyv első kötetével.

Tavaly is vendégeink voltak az YPEF 2015. évi versenyének résztvevő diákjai és a Horvát Erdészeti Egyesület mintegy 50 fős csoportja.

Riedl Gyula bácsi, könyvtárunk egykori felejthetetlen őre halálának 10. évfordulójára emlékeztünk a könyvtárban 2015. július 31-én.

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara környezetgazdálkodási agrármérnök szakos hallgatói is emlékezetes látogatást tettek nálunk. Nagy öröm volt, hogy finn erdészek újabb csoportját üdvözölhettük a könyvtárban.

Az OEE Baranya Megyei Helyi Csoportja is megtekintette a könyvtárat és ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy a többi helyi csoportot is hasonló látogatásokra buzdítsunk.

Végezetül szeretném azt is megemlíteni, hogy első alkalommal járt nálunk a Nemzeti Biomassza Egyesület, ami könyvtárunk patinás légkörében tartotta meg tavalyi közgyűlését.

A könyvállomány gyarapodása elérte a 420 kötetet, amelyek közül az archív gyűjteménybe sorolható dokumentumok mintegy 15 %-ot tettek ki. Ahhoz, hogy elérjük ezt az újabb rekordnak minősíthető gyarapodást, nagyban hozzájárult a Holdampf Gyula és Dr. Szász Tibor erdőmérnököktől kapott könyvajándék. Holdampf Gyulától immár másodszor kapunk jelentős könyvadományt. Külön szeretnénk még köszönetet mondani további adományozóinknak: Ágh Magdolnának, Dr. Grátzer Miklósnak, a Nyírerdő Zrt-nek, Szalacsy Árpád vezérigazgató úrnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nek, és Barkóczi István vezérigazgató úrnak, Mőcsényi Miklósnak, a FAGOSZ főtitkárának, Detrich Miklós újságíró kollégánknak és Pápai Gábornak az Erdészeti Lapok egykori főszerkesztőjének. Dr. Szikra Dezsőnek, Dr. Ádámffy Tamásnak és Kiss Csabának pedig az értékes, a könyvpiacon megjelenő erdészeti könyvritkaságok megszerzésében nyújtott segítségért mondunk ezúton is köszönetet.

Szintén az elmúlt év jelentős eseménye volt, hogy a MEVME egykori zászlaját a Vértesi Erdő Zrt. fő támogatásával sikerült restauráltatni. Külön köszönetet mondunk ezért Kocsis Mihály vezérigazgató úrnak és Inokai Balázs erdőmérnöknek.

Fontos megemlítenünk még, hogy az év végén megjelent a Madas-féle könyv második kötete is, amelyet ünnepélyes keretek között, az OEE évzáró küldöttközgyűlése keretében a Földművelésügyi Minisztérium nagytermében mutattunk be.

Hat alkalommal számoltunk be könyvtárunk gyarapodásáról az Erdészeti Lapok hasábjain.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének és a Wagner Károly Alapítványnak azért, hogy egész évben folyamatosan biztosították a könyvtár működését és lehetőséget teremtettek számunkra az állomány tervszerű gyarapításához.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2016. január 15.
Dr. Sárvári János a könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2014. évi beszámolója

következőkben szeretnénk számot adni Könyvtárunk tavalyi, emlékezetesen jó évéről, az elért eredményekről úgy, hogy a 2014. évben megjelent tudósításokhoz képest lehetőség szerint minél több új információval szolgálhassunk az olvasóknak.

Az Erdészeti Lapok 2014. évi számaiban hat alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott fontosabb eseményekről. A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében található bejegyzések tanúsága szerint 2014. évben mintegy 200 fő látogatót fogadott a könyvtár. Ebbe a létszámba természetesen nem számoljuk bele a rendszeresnek mondható és a könyvtárban megtartott egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát, csupán az olyan különleges és egyszeri eseményekét, mint amilyen például a Corvinus Egyetem Budai Campus Környezetgazdálkodási agrármérnök szak 2. évfolyamának, vagy ugyanezen egyetem tájépítész hallgatói csoportjának látogatását, vagy azt az alkalmat, amikor helyet adhattunk a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület ülésének.

A 2014-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége, de itt tartotta áprilisi szerkesztő bizottsági ülését a Mi Erdőnk című lap is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók közül is sokan ellátogattak hozzánk a korábbi évekhez hasonlóan.

Könyvállományunk gyarapodása rendkívül örvendetes módon jelentősen felülmúlta még a 2013. évi kiugróan nagy növekedést is, összesen mintegy 415 (!) kötettel. Ezek közül az értékesebb, archív állományba kerülő könyvek aránya meghaladja a 20 %-ot. Az elmúlt évekhez képest bekövetkező növekedés egyrészt a Wagner Károly Alapítvány segítségével vásárolt köteteknek, valamint Holdampf Gyula, Dr. Oroszi Sándor, Fáczány Ödön, Magyar Lajos, Tollner György és Ormos Balázs könyvajándékának tudható be, amit ezúton is szeretnék megköszönni! Külön köszönet Dr. Szikra Dezsőnek, akinek segítségével sok értékes régi könyvet tudtunk korrekt áron megvásárolni és Dr. Ádámffy Tamás, valamint Kiss Csaba kollégáinknak, akik többször is képviselték eredményesen Könyvtárunkat különböző árveréseken.

Figyelemre méltó a birtokunkba jutott dokumentumok között a régi, értékes könyvek arányának erőteljes növekedése. A számos érdekes kiadványból most csak négyet emelnénk ki:

  • Theodor Hartig: Németország erdészeti kultúrnövényei, 1852-53.
  • Tomaschek Ede: Erdőkormányzási tan. Buda, 1847. unikumnak számító műve reprint kiadása
  • A Borovszky-féle vármegye sorozat könyvtárunkból eddig hiányzó három kötetét Kiss Csaba utánjárásának köszönhetjük (ez volt az eddigi legnagyobb értékű, könyvárverési részvételünk), míg
  • Sporzon Pálnak, az Erdészeti Lapok egykori kiadójának és szerkesztőjének kisnyomtatványához a „Gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátai az állatok között” címmel (Budapest,1878.) Dr. Ádámffy Tamás segítségével jutottunk hozzá.
Könyvtárunk nemcsak könyvekkel, hanem egy érdekes eszközzel, műszerrel is gyarapodott az elmúlt esztendőben Sponga József tagtársunknak köszönhetően egy „Kubátor” típusú gömbfa köböző átlalóval és szintén Tőle kaptuk meg Bokor Rezsőnek a nagy erdész tudósnak az 1924-ből származó bekeretezett erdőmérnöki oklevelét is.

A 2014-es esztendő könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységei közül is érdemes kiemelni néhányat: Az elmúlt évben az erdész panteonba már 44 nagy erdész elődünk adatlapja került fel és szerepel a honlapon, további 5-6 adatlap elkészült, elbírálás alatt van, így elértük a félszáz leírást.

Az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása elkészült, a honlapon elérhető, a Könyvtár az előkészítés munkáiba kapcsolódott be.

Megjelent a Madas András életéről szőlő két kötetes munka első része, amiben a Könyvtár a koordinációs feladatokat látta el.

Mint ahogy arról a tavaly decemberi lapszámban beszámoltunk, a Wagner Károly Alapítvány támogatásával – a 2014. évi könyvtárfejlesztési tervünkben leírtaknak megfelelően – folytatódhatott a birtokunkban lévő értékes festmények restaurálása és a képkeretezési munkák is. A gróf Tisza Lajos portrét követően most Egyesületünk másik elnökének, báró Tallián Bélának az egész alakos képe és Decrett József portréja került sorra. Archaikus, épített keretet kapott a korábban felújított gróf Tisza Lajos portré (a Wagner Károly, Bedő Albert és Divald Adolf festmények keretének pontos mását), továbbá bekeretezték a báró Tallián Bélát ábrázoló festményt, és az egyesületi könyvtár folyosóján található Bedő-féle térképművet, valamint kijavították a Decrett kép hiányos keretét is.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2013. évi beszámolója és 2014. évi tervei

Az Erdészeti Lapok 2013. évi számaiban tizenkét alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott fontosabb eseményekről. A jelzett cikkek másolatát időrendi sorrendben a beszámolóhoz mellékeljük.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében található bejegyzések tanúsága szerint 2013. évben 310 látogatót fogadott a könyvtár. Ebbe a létszámba természetesen nem számoljuk bele a rendszeresnek mondható és a könyvtárban megtartott egyesületi rendezvényen résztvevők létszámát, csupán az olyan különleges és egyszeri eseményekét, mint amilyen például Erdészettörténeti Szakosztályunk 50. éves jubileumi ülése volt. A külföldi érdeklődők között három finn és egy francia csoportot fogadtunk, a magyar látogatók közül pedig kiemelhetők a Dendrológiai Alapítvány, a Magyar Faápolók Egyesülete, a Faipari Tudományos Egyesület, a „Fiatalok az Európai Erdőkben” (YPEF) országos döntője résztvevői, vagy a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának végzős hallgatói. Számukra igyekeztünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók.

A 2013-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát, a korábbi évekhez hasonlóan. Könyvállományunk gyarapodása 2013-ban az átlagosnál nagyobb volt, összesen mintegy 256 kötettel. Ezek közül az értékesebb, archív állományba kerülő könyvek aránya meghaladja a 17 %-ot(!). Az elmúlt évekhez képest bekövetkező örvendetes növekedés egyrészt a Wagner Károly Alapítvány segítségével vásárolt köteteknek, Dr. Herpay Imre és Dr. Halász Aladár hagyatékának, másrészt annak köszönhető, hogy egyesületi tagságunkból mindjobban körvonalazódik az a csoport, akik rendszeresen felhívják a figyelmünket a könyvtár számára érdekes művekre, árverésekre. Figyelemre méltó a birtokunkba jutott dokumentumok között a régi, értékes könyvek arányának erőteljes növekedése. A könyvtári dokumentumoknak a kisraktárból történő feltöltése az egykori selmeci könyvszekrényekbe, azok könyvtárnaplóba vétele, kartonozása, könyvtári jegyzettel való ellátása és az adatok számítógépre vitele folyamatosan zajlik.

Az elmúlt évben sikerült megszereznünk egy rendkívül értékes, egyedinek mondható korabeli egyesületi Alapszabály nyomtatványt, amelyhez árverésen jutottunk hozzá és amelynek eredetéről a mellékelt anyagban olvashatnak.

Nemcsak könyvtári és levéltári gyarapodásról számolhatunk be, hanem tárgy gyűjteményünk is jelentősen gazdagodott. Ezek közül is ki kell emelni néhai Nyírádi Lajos kollégánk különleges erdészeti, vadászati és faipari éremgyűjteményét, továbbá azt a korabeli svéd famagasság mérőt, amelyet Gerely Ferenc tagtársunktól kaptunk. A 2013-as esztendő könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységei közül is érdemes kiemelni néhányat. Elkészült az Országos Erdészeti Egyesületet bemutató kiadvány, ami az OEE Vándorgyűlésén került elsőként szétosztásra. Inokai Balázs kollégánknak köszönhetően elkészült a MEVME egykori zászlórúdjának rekonstruált mása, így a zászló hosszú évtizedek után ismét teljes. A Wagner Károly Alapítvány támogatásának köszönhetően tökéletesen megújult gróf Tisza Lajos egykori egyesületi elnökünknek Stetka Gyula által festett, egész alakos képe. Megindult az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása, az alap-példányok összegyűjtésével és átadásával. Megkezdődött az OEE erdész panteonjának feltöltése, az első adatlapok 2013 végén kerültek fel az OEE honlapjára.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2014. január 15.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2012. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2012. évi számaiban két alkalommal számoltunk be Könyvtárunk gyarapodásáról.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége pedig az elmúlt év során kezdeményezte, hogy a Könyvtár – az Erdészeti Lapokhoz hasonlóan – számszerűsített vagyonelemként jelenjen meg az egyesület nyilvántartásaiban.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 254 fő volt. A könyvtárlátogatók között az előző évinél kisebb számban, de ugyanúgy találhatunk külföldi csoportokat és örvendetes módon magyar középiskolák érdeklődő diákjait éppúgy, mint a természetjárók delegációját.

A 2012-es esztendőben is rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát, hasonlóan a korábbi évekhez. Könyvállományunk gyarapodása 2012-ben is átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 153 kötettel, amelynek közel 10 %-a archív részlegünket gazdagította.

A könyvbeszerzések hullámzó jellege az állománygyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

A Könyvtár mellett működő tárgygyűjtemény különleges korabeli selmeci képeslapokkal, a levéltár egyedi, egy személyhez kötődő iratsorozattal lett gazdagabb. A tavalyi évben nyert itt elhelyezést Dr. Király Pál Selmecbányán átadott rendkívüli értékű korabeli okiratgyűjteménye is.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik úgy gondolták könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Budapest, 2013. május 31.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2011. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2011. évi májusi számának hasábjain tudósítottunk arról, hogy Egyesületünk titkárságának a Budakeszi útra való költözéséhez kapcsolódóan örvendetesen megnövekedett a könyvtárlátogatók száma. A tavalyi év lezárásával érdemes egyfajta gyorsmérleget készíteni és visszatekinteni, hogyan is alakult az elmúlt egy esztendő Könyvtárunk életében.

Mint azt az Erdészeti Lapokban is közzétettük, nagyon fontos esemény volt, hogy 2011 tavaszán elnökségünk bölcs döntése alapján biztosítást kötöttünk Könyvtárunk dokumentum állományára, bútoraira és műtárgyaira, ugyanakkor rácsok és betörésbiztos fóliák védelmében sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk értékeit. Szintén az év elején hozzáértő jogtanácsos tekintette át a Könyvtár tulajdonosi alapbizonylatait, az egykori szabályzatokat és leltárkönyveket.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 321 fő volt. A külföldi csoportok között finn, török és kínai vendégeket is találhatunk, de a Forest Communicators Network vegyes külföldi csoportja is megtisztelte intézményünket. A magyar látogatók között gimnáziumi és egyetemi csoportok éppen úgy fellelhetők, mint a természetbarátok, természetjárók különböző szövetségei. E sorok írójának különleges élmény volt az 1958-59-ben Sopronban és Vancouverben végzett egykori hallgatók látogatása, akik már akkor nagyon sok mindent megéltek és végigszenvedtek, amikor még meg sem születtem.

Örvendetes és viszonylag új jelenség, hogy az elmúlt évben rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát. A könyvtári keresések terén a közelmúltban ugrásszerűen megnövekedett a főként hagyománytiszteletből végzett családfakutatásokkal foglalkozó egykori kollégák családtagjainak, hozzátartozóinak érdeklődése. Elmondhatom, hogy az Erdészeti Lapok digitális archívuma itt is bizonyította kivételes adottságait. Segítségével már rég feledésbe merült apró, de a családfakutatásban való továbblépésben nélkülözhetetlen részletek tömegével kerültek napvilágra.

Könyvállományunk gyarapodása 2011-ben átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 189 kötettel. Természetes, hogy nem minden évben könyvelhetünk el olyan rekord számú növekedést, mint például 2006-ban, amikor a Könyvtárunk 415 kötettel lett gazdagabb, amiből – és ez is bámulatos arány – több mint 10 %, összesen 45 könyv sorolódott értékes archív részlegünkbe. A könyvgyarapodásnak ez a hullámzó, előre nem becsülhető jellege az állomány gyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

Ezúton is szeretnénk mély tisztelettel fejet hajtani mindazon kollégák, nem szakmabeliek és családtagjaik előtt, akik úgy gondolták féltett könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2011. évi gyorsmérlege

Az Erdészeti Lapok 2011. évi májusi számának hasábjain tudósítottunk arról, hogy Egyesületünk titkárságának a Budakeszi útra való költözéséhez kapcsolódóan örvendetesen megnövekedett a könyvtárlátogatók száma. A tavalyi év lezárásával érdemes egyfajta gyorsmérleget készíteni és visszatekinteni, hogyan is alakult az elmúlt egy esztendő Könyvtárunk életében.

Mint azt az Erdészeti Lapokban is közzétettük, nagyon fontos esemény volt, hogy 2011 tavaszán elnökségünk bölcs döntése alapján biztosítást kötöttünk Könyvtárunk dokumentum állományára, bútoraira és műtárgyaira, ugyanakkor rácsok és betörésbiztos fóliák védelmében sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk értékeit. Szintén az év elején hozzáértő jogtanácsos tekintette át a Könyvtár tulajdonosi alapbizonylatait, az egykori szabályzatokat és leltárkönyveket.

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár Emlékkönyvében rögzítjük és megőrizzük az idelátogatók feljegyzéseit, a dátumot és nyomon követhető a látogatók száma is. Természetesen itt elsősorban azokat az általában nálunk először megforduló érdeklődőket dokumentáljuk, akik Könyvtárunkat látványosságként, muzeális könyvgyűjteményként tekintik meg. Számukra igyekszünk azokat a szakma- és kultúrtörténeti érdekességeket bemutatni, amelyek könyvtári állományunkban, irattári anyagaink között vagy tárgy-gyűjteményeinkben találhatók. Az ilyen típusú látogatáson résztvevők száma az elmúlt évben 321 fő volt. A külföldi csoportok között finn, török és kínai vendégeket is találhatunk, de a Forest Communicators Network vegyes külföldi csoportja is megtisztelte intézményünket. A magyar látogatók között gimnáziumi és egyetemi csoportok éppen úgy fellelhetők, mint a természetbarátok, természetjárók különböző szövetségei. E sorok írójának különleges élmény volt az 1958-59-ben Sopronban és Vancouverben végzett egykori hallgatók látogatása, akik már akkor nagyon sok mindent megéltek és végigszenvedtek, amikor még meg sem születtem.

Örvendetes és viszonylag új jelenség, hogy az elmúlt évben rendszeresen igénybe vette tanácskozásai céljára Könyvtárunkat a Pro Silva Magyarország elnöksége, az OEE Erdészcsillag Alapítványának Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksége is.

Az erdészettörténeti és vadászati témájú kutatásokkal foglalkozók ugyancsak szép számmal felkerestek minket. Köztük a fiatal doktoranduszoktól a már törzsvendégnek számító idősebb kollégákig minden korosztály képviseltette magát. A könyvtári keresések terén a közelmúltban ugrásszerűen megnövekedett a főként hagyománytiszteletből végzett családfakutatásokkal foglalkozó egykori kollégák családtagjainak, hozzátartozóinak érdeklődése. Elmondhatom, hogy az Erdészeti Lapok digitális archívuma itt is bizonyította kivételes adottságait. Segítségével már rég feledésbe merült apró, de a családfakutatásban való továbblépésben nélkülözhetetlen részletek tömegével kerültek napvilágra.

Könyvállományunk gyarapodása 2011-ben átlagosnak volt mondható, összesen mintegy 189 kötettel. Természetes, hogy nem minden évben könyvelhetünk el olyan rekord számú növekedést, mint például 2006-ban, amikor a Könyvtárunk 415 kötettel lett gazdagabb, amiből – és ez is bámulatos arány – több mint 10 %, összesen 45 könyv sorolódott értékes archív részlegünkbe. A könyvgyarapodásnak ez a hullámzó, előre nem becsülhető jellege az állomány gyarapodás fő forrásának tekinthető ajándékozások és hagyatékok időpontjához igazodik, ezért előre nem is becsülhető.

Ezúton is szeretnénk mély tisztelettel fejet hajtani mindazon kollégák, nem szakmabeliek és családtagjaik előtt, akik úgy gondolták féltett könyveik az Egyesület könyvtárában vannak a legjobb helyen, hogy közkinccsé válva szolgálják erdész szakunk további virágzását.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a Könyvtár őre


A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár elmúlt 3 évi működése (2008-2010)

Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának kialakulása az 1851-ben alapított Magyar Erdész Egylet, illetőleg az 1866-ban létrejött Országos Erdészeti Egyesület kézi könyvtárainak összevonásával, részben az egyes tagok önzetlen ajándékaiból, hagyatékaiból, az Egyesület által fedezett könyvvásárlásokból és az Erdészeti Lapok, továbbá más egyesületi kiadványok cseréjével történt. A Könyvtár állománya 1866-ban 1000 kötetre rúgott, ami 2600 kötetre gyarapodott az Egyesület Alkotmány utcai székházba történő bekötözésekor. A Könyvtár – a két világháborús időszakot leszámítva - ezt követően töretlenül gyarapodott egészen 1949-ig, amikor a székház államosításával megkezdődött történetének legsötétebb időszaka. Ugyanis 1949-től 1989-ig eredeti szekrényeinek nagy részét elvesztve, többszörös költöztetéssel mind méltatlanabb körülmények közé került. Ez alatt a 40 éves időszak alatt a Könyvtár gyakorlatilag nem gyarapodott és nem tudta betölteni eredeti funkcióját sem. Gyakorlatilag ez idő alatt a legfontosabb feladat az állomány mentése, állagának megóvása volt. Végül 1989. október 11-én a Buda Vidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság felújított csillagvölgyi épületébe költözött be és kezdte meg újra rendeltetésszerű működését. Innen került a Könyvtár a 2000 évben felépült, a Pilisi Parkerdő Zrt. épületében lévő új Erdészeti Információs Központba, ahol ma is található.

A Könyvtár mintegy 22000 dokumentumot őriz, amelyből 9000 könyv, s ebből több mint 6000 kötet archív anyag, ezek közül mintegy 1000 kötet 100 évnél idősebb kiadású. A Wagner Erdészeti Szakkönyvtár nem csupán a klasszikus könyvtári feladatokat (könyvállomány kezelése, látogatók fogadása, olvasói, kutatói igények keresése, végrehajtása) látja el, hanem muzeális jellegéből adódóan igen sok érdeklődőt fogad egyéni, illetve csoportos formában, akik elsősorban a Könyvtárban őrzött erdészeti tárgy-gyűjteményre, műalkotásokra (festmények, szobrok), régi bútorokra, illetve a különböző vadásztrófeákra kíváncsiak. A Könyvtár mindemellett az Országos Erdészeti Egyesület levéltárát is kezeli, így eleget tud tenni az ilyen irányú megkereséseknek is.

Az elmúlt 3 esztendőben a Könyvtár állománya – a korábbi évek ütemét meghaladóan – évi 3-400 kötettel gyarapodott. Ebben az időszakban az ajándékozás és a különböző hagyatékokból a Könyvtárba kerülő dokumentumok mellett mind jelentősebb szerepet kapott az Egyesület állománygyarapítási tevékenysége, ezen belül is az aukciókon megszerezhető, az archív könyvek között nem fellelhető, hiánypótló jellegű beszerzések.

Szintén az elmúlt három esztendőben kezdődött meg az a hézagpótló munka, ami az erdészeti, vadászati és természetvédelmi témájú, audiovizuális dokumentumok gyűjtését célozta meg. Ennek eredményeként ma már közel 100 ilyen jellegű archivált anyagot (DVD, CD, VHS és hangkazetta) őrzünk, a Nagy László féle filmgyűjteményen és a korábbi Erdészeti Híradó anyagain kívül, ami tudomásunk szerint jelenleg az ország legnagyobb ilyen jellegű tk-ja. A jelzett időszakban megszakítás nélkül folyt a levéltári anyagok feltárása, feldolgozása és számítógépen történő rögzítése. Ez évenként mintegy 600-800 lapnyi levél, egyéb írásos emlék, dokumentum egyenkénti kézbevételét, átvizsgálását és leírását jelentette. Ugyanakkor jelentős feladat volt az újabb kori levéltári anyagok első körös selejtezése is. A Könyvtárat a korábbi években igen sok külföldi erdész csoport látogatta meg, akik zömükben hivatalos látogatáson vettek részt hazánkban. Az ilyen csoportok látogatása a gazdasági válság hatására az elmúlt három év első másfél évében jelentősen és érzékelhetően visszaesett, míg napjainkra ismét örvendetesen növekedésnek indult. Szintén a közelmúltban megfigyelhető pozitív jelenség, hogy a társtudományok (kertészet, agrárium, környezetgazdálkodás, stb.) továbbá az erdészettől korábban távolabb eső diszciplínák (jog, közgazdaságtan) területéről mind több egyetemi, főiskolai hallgató, doktorandusz képzésen résztvevő keresi meg tudományos munkájához, disszertációjához, TDK feladatához, diploma munkájához választott témája okán Könyvtárunkat. Évente átlagosan 10-15 ilyen rendszeresen visszajáró, a Könyvtárban kutatásokat folytató látogatónk van. A Könyvtárat az itt található, főként archív állomány okán továbbra is alapvetően az erdészettörténettel foglalkozó kutatók, szakemberek keresik fel és veszik igénybe. A jelzett időszakban új elemként jelentek meg a különböző erdészversenyekre, szakvizsgákra felkészülő kollégák. Részükre a Könyvtár újabb beszerzésű szakkönyvei és a VKSZI-től nemrég kapott több mint 80 friss kiadású szakdokumentum nyújt megfelelő információs bázist. Könyvtárunk állományának jellegéből adódóan nincs lehetőség könyvkölcsönzésre, viszont helyben olvasásra és a kívánt dokumentum részek fénymásolására, digitalizálására igen. Az ilyen irányú szolgáltatások minőségének javítása érdekében az Egyesület 2010. évben egy speciális könyv szkennelt szerzett be, ami lehetővé teszi az értékes, régi kiadványok sérülés nélküli digitalizálását.

Összefoglalóan elmondható, hogy az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára a fent leírt témakörökben érdeklődő több száz látogatót fogad évente és folyamatos, jelentős tájékoztatási, információ átadási, kulturális feladatot lát el.

Budapest, 2010. december 17.
Dr. Sárvári János


leaf image